Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 10/07/2020
E.g., 10/07/2020
7
Temmuz
2020
Başkanlığımıza bağlı olarak Gençlik Caddesi No: 43 Anıttepe adresinde faaliyet gösteren Gündüz Çocuk Bakımevinde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için 2015-2016-2017 doğumlu çocuk kayıtları başlamıştır....
3
Haziran
2020
65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 ve 6 ncı maddesi kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen mükelleflerimizden;...
27
Mayıs
2020
17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar
...
21
Nisan
2020
21 Nisan 2020 tarihli ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değ...
20
Nisan
2020
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Ele...
17
Nisan
2020
17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 H...
16
Nisan
2020
18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair 4 seri no.lu Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır....
14
Nisan
2020
Kurumlar vergisi beyan döneminde mükelleflerimizin beyannamelerini verme sürecinde yararlanmaları için Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanmıştır.Bilgi ve danışma için Vergi İletişim Merkezi-189’u arayabilirsiniz....

Sayfalar